บริการของเรา

timeline_20191011_131133334

การตรวจเพศนกเพื่อพิสูจน์การปลอมแปลงเพศ

250 บาท
  • บริการตรวจดีเอ็นเอระบุเพศนก ความแม่นยำสูงด้วยวิธีการตรวจมาตรฐานสากล รู้ผลเร็วภายใน 1-3 วัน ส่งตัวอย่างได้ทั้งเลือด ขน และเปลือกไข่
timeline_20191011_131133

การจัดค่ายนิติวิทยาศาสตร์

1,000 - 3,000 บาท
  • อบรมหลักการ ทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้การดูแลของทีมอาจารย์นิติวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญและตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุจำลอง ร่วมวิเคราะห์ไขปริศนาคดี เก็บหลักฐาน วัตถุพยาน และตรวจพิสูจน์หลักฐานดังกล่าวในห้องปฏิบัติการ
timeline_20191011_13113333

การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด

ราคาขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ต้องการตรวจ
  • บริการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด เช่น บิดา-บุตร บิดา-ทารกในครรภ์ พี่-น้อง ให้คำปรึกษา แนะนำการเก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ และออกรายงานผล สำหรับทราบเพื่อความสบายใจและใช้ทางกฎหมาย

Our Services

The hospital plays a statewide services includes the Acquired

General Medical

College was established in vision by group of dedicated people to provide made medical education

Family Physician

Provide made medical education College was established in vision by group of dedicated people to

Eye Surgery

Vision by group College was established in of dedicated people to provide made medical education

Intensive care

People to provide made medical education College was established in vision by group of dedicated

Lab Tests

Dedicated education College was established in vision by group of people to provide made medical

Emergency Care

Established in vision by group of dedicated people to provide College was made medical education