ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 จังหวัดปัตตานี มาถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 17-18 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา

โครงการค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฎิบัติงานจริงเสมือนผู้ปฏิบัติงานพิสูจน์หลักฐาน โดยมีการจำลองคดี คลี่ปมสมบัติมรณะ ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมได้ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ตรวจสารเสพติด ตรวจดีเอ็นเอและวัตถุพยานชีวภาพ และกู้ทะเบียนปืน รวมถึงจำลองการลงพื้นที่เกิดเหตุจริง พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุป โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนของการทำกิจกรรม ทั้งนี้ โครงการค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ จะเปิดรับสมัครนักเรียนในรุ่นต่อไป โดยผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ : FSISC