เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 รศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์และคณะ พูดคุยหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ พ.ต.ท.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร สารวัตรกลุ่มงานวิจัยประเมินผล 3 กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พ.ต.อ.สุรจิต เพชรจอม ผกก.สภ.คลองหอยโข่ง และพ.ต.อ. หญิง ดร. อนุช หัสคุณไพศาล นวท.(สบ.4) กนฝ.ศพฐ.9 เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ขอขอบพระคุณ พ.ต.ท.ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร, พ.ต.อ.สุรจิต เพชรจอม ผกก.สภ.คลองหอยโข่ง และพ.ต.อ. หญิง ดร. อนุช หัสคุณไพศาล นวท.(สบ.4) กนฝ.ศพฐ.9 เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาความร่วมมือทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาสายงานนี้ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *