ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย และดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์อาจารย์ประจำศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ ในงานวิทย์ภาคภูมิ เชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง BSc3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *