ข่าวสารและบทความ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติจากคุณจิตรวดี ไตรเรกพันธุเมื่อวันที่ เข้าศึกษาเรียนรู้และทดสอบการใช้งานจริงของชุดทดสอบการปนเปื้อนพันธุกรรมสุกรในอาหาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »