บรรยากาศการถ่ายถอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์พิสูจจน์หลักฐาน 9 จ.สงขลา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นำโดยผศ.ดร. อภิชัยพลชัย และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ รศ.ดร. ภูวดล ธนะเกียรติไกร พร้อมทีมบริหารและสมาชิกศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ นับว่าเป็นโอกาสดีๆที่ทางศูนย์ฯได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้ปฏิบัติงานและนักวิจัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *