รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ‘ค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์’ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
https://sciweek.sci.psu.ac.th/news/participants-of-forensic-science/?fbclid=IwAR2zH_du50nFBkg3lmcfopA9rr24UH1xw6xto1LyijJ1h4iteNxQuUbgAoA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *